Markus Lenz

Luchtvaart en Luchtfotografie

Onderzoek en evaluatie van historische luchtfoto's

Marinevliegkamp Schellingwoude (Amsterdam)

Marinevliegkamp Schellingwoude was een haven voor watervliegtuigen van de Koninklijke Marine, gelegen op het kunstmatige eiland Zeeburg in het IJ ten oosten van Amsterdam. De naam dankt de marinehaven aan het dorp Schellingwoude dat even ten noorden van het eiland ligt. Eind 1916 vestigde de Koninklijke Marine op het Zeeburgereiland bij Amsterdam een vliegkamp. Er waren voorzieningen om de toestellen af te meren en op de wal te trekken en er was een houten hangar. In 1922 werd een betonnen hangar gebouwd en werd de houten hangar een bestemming als werkplaats. Tot de oorlog gebruikte bijna alleen Fokker het terrein. Vanaf 1928 vonden er ook civiele vluchten plaats omdat de haven niet volledig benut werd door de Marine.

Luchthaven en Marinevliegkamp Schellingwoude (Amsterdam) - Luchtfoto en luchtopname van 1926

Marinevliegkamp Schellingwoude - Luchtopname van 1926

Na de Nederlandse overgave besloot de Duitse Luftwaffe het vliegkamp uit te breiden. Eind 1942 was de infrastructuur aanzienlijk toegenomen. Tijdens de oorlog groeide Schellingwoude uit tot het belangrijkste steunpunt van de Seenotdienst van de Kriegsmarine in Nederland. Veel vliegtuigen waren er gestationeerd. Als reddingsvliegtuigen werden vooral de Heinkel He 59 en de Dornier Do 24 ingezet. Behalve toestellen van de Seenotdienst en de K├╝stenfliegergruppen opereerden ook watervliegtuigen van de Bordfliegerstaffeln vanaf Schellingwoude. De boordvliegtuigen van deze eenheden stonden aan boord van de grotere Duitse oorlogsschepen. Na de oorlog bleef het terrein tot begin jaren '80 in beheer bij het ministerie van Defensie. De Marine Inlichtingendienst was hier gevestigd en de brandblusopleiding van de Marine. Het militair gebruik van het terrein eindigde in 1963, waarna is het eiland onherkenbaar veranderd door de aanleg van een civiele infrastructuur. Nagenoeg alle militaire gebouwen werden gesloopt. Tegenwoordig herinneren alleen nog de toegangspoort en drie Duitse bunkers aan het voormalig gebruik.

Marinevliegkamp Schellingwoude (Amsterdam) - Overzichtskaart en historische luchtvaartkaart

Overzichtskaart en historische luchtvaartkaart


Inhoudsopgave
» Hoofdpagina «

Internationale Activiteiten
» ES | IT | SV «