Markus Lenz

Luftfart och Flygfotografi

Forskning och flygbildstolkning av historiska flygfotografier

Göteborg Torslanda Flygfält

Torslanda flygfält anlades 1923. Från början hette flygplatsen Göteborgs Flyghamn och innefattade även en sjöflyghamn. Flyghamnen invigdes av kronprins Gustav Adolf den 5 augusti 1923. Samtidigt pågick också den Internationella luftfartsutställningen i Göteborg under perioden 20 juli-12 augusti. Vid invigningen hade en hangar och en restaurang med hotell. Landflygplatsens nästan cirkelrunda gräsyta var markerad med en stor vitkalkad ring. Den första reguljära avgången ägde rum den 7 augusti 1923. En flyplan startade mot Köpenhamn och Malmö-Bulltofta. Vid sitt upphörande var flygfältet ett av Europas äldsta med reguljär trafik.

Göteborg Torslanda Flygfält - Flygfoto från 1927

Göteborg Torslanda Flygfält - Flygfoto från 1927

Det ursprungliga fältet hade en stråklängd om 500 meter och i förlängningen ytterligare 200 meter där hindren inte fick överstiga 12-15 meter. Flygfältets stråklängd utökades till 800 meter och ytan till nästan 83 hektar under åren 1933-1936. En ny terminalbyggnad uppfördes 1937 och togs i bruk 1938. Flygplansutvecklingen gick framåt. Det stod därför klart att ytterligare utbyggnad av flygfältet behövdes. Arbetet med utbyggnaden påbörjades den 1 juli 1939. Utbrottet av Andra världskriget den 1 september samma år medförde störningar i utbyggnadsarbetet. Utbyggnaden kom att pågå fram till 1948 och fältets yta omfattade därefter 128 hektar. I oktober 1977 lyfte det sista reguljära trafikflygplanet från Torslanda flygplats med destination Köpenhamn. Det sista flygplanet som landade på Torslanda, var från London. Senare reguljära trafikflygplanet nyttja den nybyggda Landvetter flygplatsen.

Göteborg Torslanda Flygfält - Historiskt flygkarta (luftrum) och karta för flygtrafik

Historiskt flygkarta (luftrum) och karta för flygtrafik


Innehållsförteckning
» Huvudsida «

Internationell Aktivitet
» ES | IT | NL «