Markus Lenz

Luftfart och Flygfotografi

Forskning och flygbildstolkning av historiska flygfotografier

Introduktion

Markus Lenz bor i Frankfurt am Main, Tyskland. Markus har en examen i företagsekonomi (MBA), är ekonomisk historiker och har en flygcertifikat för motorflyg. Han är professionellt engagerad i luftfarthistoria, forskning och flygbildstolkning. Markus är rådgivare på museer, bibliotek, statliga arkiv, företag, arkitektkontor och lokala myndigheter för flygbildstolkning. Gamla bilder tagna ur fågelperspektiv gör att man får en skarp bild av hur exempelvis ett landskap eller ett stad såg ut (flygbildstolkning). Som flygförare eller pilot tar han ofta flygfoton och flygfilmer. Han tar snedbildfotografi med sitt eget flygplan.

Svensk forskning fungerar

Kalmar Flyghamn på Ängö

Flygfoto från 1927
» Läs mer «

Kalmar Flyghamn på Ängö


Göteborg Torslanda Flygfält

Flygfoto från 1927
» Läs mer «

Göteborg Torslanda Flygfält


Malmö Bulltofta Flygplats

Foto från 1927
» Läs mer «

Malmö Bulltofta Flygplats


Om mig och kontakt

Kontaktuppgifter
» Läs mer «

Om mig och kontakt


Innehållsförteckning
» Huvudsida «

Internationell Aktivitet
» ES | IT | NL «