Markus Lenz

Luftfart och Flygfotografi

Forskning och flygbildstolkning av historiska flygfotografier

Kalmar Flyghamn på Ängö

Efter framställan till kommunikationsdepartementet i mars samma år från AB Aerotransport (“ABA”, senare “SAS”) om att tillsammans med Deutsche Luft-Hansa (senare Lufthansa) få starta en flyglinje Stettin-Kalmar-Stockholm, omgående ett sjöflygplatsen har byggts. Kalmar flyghamn på Ängö började sin verksamhet 1926. Anledningen till att Kalmar valdes var att staden låg mitt på flygsträckan Stettin-Stockholm och en mellanlandning för tankning var nödvändig. Den 3 maj 1926 landande det första hydroplanet på väg från Stettin till Stockholm. Senare utökades flygningarna och via Kalmar fanns det anslutningar till Stockholm, Stettin, Danzig och Lübeck. Verksamheten minskade efter några år och upphörde helt 1931.

Kalmar Flyghamn och Sjöflygplats på Ängö - Flygfoto från 1927

Kalmar Flyghamn på Ängö - Flygfoto från 1927

Sjöflygplats Kalmar Flyghamn på Ängö - Historiskt flygkarta (luftrum) och karta för flygtrafik

Historiskt flygkarta (luftrum) och karta för flygtrafik


Innehållsförteckning
» Huvudsida «

Internationell Aktivitet
» ES | IT | NL «