Markus Lenz

Luftfart och Flygfotografi

Forskning och flygbildstolkning av historiska flygfotografier

Malmö Bulltofta Flygplats

Bulltofta flygplats var den största flygplatsen för staden Malmö, tills den ersattes av Sturup flygplats. Flygplatsen Bulltofta invigdes i september 1923. När reguljärturerna startade 1924 var linjen Malmö-Köpenhamn världens kortaste flyglinje. På 1930-talet var Bulltofta en av Europas viktigaste flygplatser, med linjer till bland annat England, Frankrike och Nederländerna. År 1952 fick Bulltofta asfaltbanor. Nu blev chartertrafiken med jetflygplan betydande. Bullret blev dock för kraftigt, samtidigt som man insåg att den växande flygtrafiken krävde mer plats än vad som fanns tillgängligt på Bulltofta, så i december 1972 lades flygplatsen ned och ersattes av Sturup. Idag har Bulltofta blivit bostadsområde med radhus, företagsområde och en parkanläggning med öppna ytor och planterade träd.

Malmö Bulltofta Flygplats - Foto från 1927

Malmö Bulltofta Flygplats - Foto från 1927

Malmö Bulltofta Flygplats - Historiskt flygkarta (luftrum) och karta för flygtrafik

Historiskt flygkarta (luftrum) och karta för flygtrafik


Innehållsförteckning
» Huvudsida «

Internationell Aktivitet
» ES | IT | NL «